ภาพกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตะลุบัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักเรียนชันประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาดเข้าร่วม โดยมีนางแวรุสนี  ศักดิ์ศรีพงศธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายมะฮะ  เจ๊ะแว โต๊ะอีหม่ามมัสยิดบ้างบางตาหยาด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ  พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,12:51   อ่าน 641 ครั้ง