ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน 61
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้ง จากประสบการณ์จริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปัตตานี อนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้ง 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,13:06   อ่าน 624 ครั้ง