ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2561 รร.ท.6 บ้านบางตาหยาด จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ วันสุนทรภู่
           พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่  เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย 
                  โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงและเชิดชูเกียรติของสุนทรภู่ โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การฝึกแต่งบทกลอน การวาดภาพระบายสีวรรณคดีที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,22:50   อ่าน 940 ครั้ง