ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชาร่วมใจ ควบคุมและป้องกันภัยไข้เลือดออก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดโครงการประชาร่วมใจ ควบคุมและป้องกันภัยไข้เลือดออก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 148 ครั้ง