ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 72) 24 มี.ค. 63
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 129) 17 พ.ย. 62
โรงเรียนจัดโครงการขนมไทยท้องถิ่นสร้างรายได้ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 200) 12 ก.ย. 62
นักเรียนโรงเรียน ท.6 บางตาหยาด คว้ารางวัลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ (อ่าน 298) 27 มิ.ย. 62
โครงการประชาร่วมใจ ควบคุมและป้องกันภัยไข้เลือดออก (อ่าน 268) 25 มิ.ย. 62
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 719) 13 ก.พ. 62
ตลาดนัดวิชาการ บางตาหยาด 61 (อ่าน 431) 21 ธ.ค. 61
26 มิถุนายน 2561 รร.ท.6 บ้านบางตาหยาด จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ วันสุนทรภู่ (อ่าน 940) 26 มิ.ย. 61
ท.6 บ้านบางตาหยาด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 764) 26 มิ.ย. 61
ผลงานรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 491) 26 มิ.ย. 61
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน 61 (อ่าน 425) 11 มิ.ย. 61
รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 645) 27 พ.ค. 61
ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเทศบาล (อ่าน 965) 25 พ.ค. 61
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา (อ่าน 700) 24 พ.ย. 60
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 595) 23 พ.ย. 60