อิสลามศึกษา

นายมาฮามุ สมาน

หัวหน้าอิสลามศึกษา

นางสาวซากียะ สาและ

นายดอเลาะ ยาเอ๊ะ

นายมูฮัมมัดนะดี หะยีวาลง

นางฮาดียะ อิสมัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายอับดุลรอแม กามา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายซามัน อารง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวตูแวมารียะห์ ยีสะอุ

นายอาซีมันร์ สาหาด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0