กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอำนวย ชนะสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกันต์กวี วะจิดี
ครู คศ.3

นางสาวนูรัศมา เจ๊ะอูมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0