ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ม.2
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:19  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบการงานอาชีพ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,11:51  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบการงานอาชีพ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,10:34  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพ ม.1 เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:20  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพ ม.2 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,10:56  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมส์ผูกคอตาย เรือง อุปกรณ์การเกษตร
ชื่ออาจารย์ : นายกันต์กวี วะจิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,11:46  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด เทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี
ชื่ออาจารย์ : นางฟาติน เจะโกะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,09:47  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..